DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ CURS 23-24

                        IES CAPDEPERA                         Si teniu qualsevol consulta i/o dubte podeu enviar un correu electrònic a l'orientador del centre a l'adreça: jgarcias@iescapdepera.com. Horari d'atenció a les famílies:                             dimecres amb cita prèvia.                                                                                

QUÈ ÉS L'ORIENTACIÓ EDUCATIVA?

L'orientació educativa, social i professional és un procés que contribueix al desenvolupament integral i personal de l'alumne mitjançant un treball coordinat dels professionals que hi intervenen i de les famílies mitjançant un conjunt integrat d'accions, coneixements, tècniques i procediments específics. 

 Els àmbits d'intervenció de l'orientació educativa, social i professional són el procés d'ensenyament i aprenentatge, l'acció tutorial, l' orientació acadèmica i professional per al desenvolupament personal de l'alumne i l'atenció a les famílies. 

L'orientació educativa, social i professional es basa en els principis següents: 

a) Principi de prevenció: l'orientació educativa, social i professional presenta un caràcter proactiu que pretén anticipar-se a l'aparició de dificultats en el desenvolupament de la persona. 

b) Principi de desenvolupament: l'orientació educativa, social i professional s'ha d'entendre com un procés mitjançant el qual s' acompanya l'individu al llarg de les diferents etapes educatives amb la finalitat d'aconseguir el màxim creixement de les seves capacitats. 

c) Principi d'intervenció social: el context i l'entorn comunitari és l'element de referència imprescindible de l'acció orientadora, el qual ha de tenir en compte les condicions contextuals i ambientals de l'individu, especialment les familiars, ja que aquestes influeixen en la presa de decisions i en el seu desenvolupament personal. 

d) Principi d'apoderament personal i social: entès com el procés en el qual els individus o grups socials arriben a adquirir les competències necessàries per prendre el control de les seves pròpies vides i donen suport i reforcen l'enfortiment personal dels altres components del seu grup o comunitat.


¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar